Logo | Tattoo Studio Apart | Waddinxveen

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Tattoo Studio Apart

TATTOO STUDIO APART WADDINXVEEN

Algemeen

Tattoo Studio Apart ¬†respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website https://tattoostudioapart.nl/, zijn (potenti√ęle) klanten en zijn (potenti√ęle) relaties. Tattoo Studio Apart ¬†gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Tattoo Studio Apart ¬†te maken hebben. Tattoo Studio Apart ¬†houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website van Tattoo Studio Apart  en zijn diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of via het contact en bestelformulier op de website van Tattoo Studio Apart  Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Denkt u daarbij aan NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en IP-adressen. Tattoo Studio Apart  bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of die via Google Analytics bij Tattoo Studio Apart  binnenkomen (zie hierover meer bij de uitleg over cookies hieronder). U kunt te allen tijde de website van Tattoo Studio Apart  anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Tattoo Studio Apart  te delen.

Doelen

Tattoo Studio Apart  gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van zijn dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van zijn klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, dan wel daarmee verenigbare doelen. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van Tattoo Studio Apart  of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Beveiliging

Tattoo Studio Apart  draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn: de website van Tattoo Studio Apart  is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden; toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en, alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Tattoo Studio Apart  maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Tattoo Studio Apart  maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Tattoo Studio Apart  inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tattoo Studio Apart  heeft hier geen invloed op. Tattoo Studio Apart  heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door Tattoo Studio Apart  geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door Tattoo Studio Apart  worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen.

U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacy beleid te allen tijde contact met Tattoo Studio Apart ¬†opnemen door het sturen van een email naar: info@tattoostudioapart.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten ‚ÄúPersoonsgegevens‚ÄĚ. Natuurlijk helpt Tattoo Studio Apart ¬†u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Tattoo Studio Apart  behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze privacyverklaring daarom regelmatig. Voor vragen of meer informatie over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Tattoo Studio Apart  via info@tattoostudioapart.nl.

ERVARINGEN

KLANTEN

Tattoo Studio Apart Waddinxveen

Volg mij op

Social Media

TATTOO STUDIO APART WADDINXVEEN